TOC

This article is currently in the process of being translated into Swedish (~98% done).

Introduction:

What is ASP.NET MVC?

Vi diskuterade tidigare om MVC i stort men i detta kapitlet kommer vi fokusera på användandet av MVC mönstret för att bygga ASP.NET MVC webbapplikationer. Microsoft introducerade ASP.NET MVC i 2007, med den första stabila releasen tillgänglig i år 2009. Det är värt att notera att MVC implementationerna är open source (öppen källkod). Microsoft släppte hela MVC mönstret under Apache License 2.0 vilket tillåter dig att titta samt modifiera ramverket och även omfördela dina ändringar.

ASP.NET MVC Vy motorn

ASP.NET MVC var orginellt byggt för att använda WebForms (Orginella ASP.NET teknologin) som sin vy, men i senare versioner har det blivit möjligt att enkelt ändra vy motorn som används av ASP.NET MVC för att använda specialbyggda motorer. Microsoft tillverkade en, Razor, som släpptes tillsammans med ASP.NET MVC version 3 i år 2011. Idag är Razor den mest använda vy motorn, men förutom WebForms, har flera alternativa motorer utvecklats med communityn, så som Brail, NDjango, SharpTiles och många fler. I denna handledning kommer vi fokusera på Razor vy motorn eftersom den är väldigt bra och enkel att starta med.

Vad är "Core" delen för nått?

Du har nog redan märkt att denna handledning kallas för "ASP.NET MVC Core Tutorial", men varför Core? Det orginella .NET ramverket, tillsammans med ASP.NET komponenterna, var orginellt släpps som ett closed-source ramverk i 2002. På senare tid har Microsoft bestämt att dem vill skapa ett open-source .NET ramverk med stöd för majoriteten av operativsystem: Windows, OS X och Linux. Dem kallar detta för ".NET Core framework" och det släpptes i 2016, följt med många snabba releaser med många förbättringar.

Idag är .NET Core ramverket lika stabilt som det orginella .NET ramverket och förutom kompatibilitet med fler operativsystem så kommer det också med bättre prestanda och snabbare release cyklar, vilket innebär att du får tillgång till buggfixar och nya funktioner snabbare än med den originella .NET ramverket. Så om du inte behöver äldre funktioner som bara är tillgängliga i det orginella .NET ramverket, så ska du alltid köra med .NET Core versionen!

Sammanfattning

Nu när du vet en bit mer om MVC och .NET så kan vi i nästa artikel diskutera hur ASP.NET MVC jämför sig med the orginella ASP.NET vy motorn: ASP.NET WebForms.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!