TOC

This article is currently in the process of being translated into Swedish (~99% done).

Introduction:

What is MVC?

MVC, Förkortning för Model-view-controller, är ett mjukvarumönster som originellt utvecklades i 1970-talet när grafiska användargränssnitt var i tidigt utvecklingsstadium. MVC strävar efter att separera applikationer till tre olika delar:

Modellen

Här lagras data och affärslogik. I en typisk webbapplikation så skulle denna del representera t.ex. en databastabell eller annat objekt som din applikation kommer hantera.

View

View är den faktiska visuella representationen av din modell. I en typisk webbapplikation skulle detta vara den sidan som visar din modell till användaren, vilket skulle vara ett formulär för input av data eller output av data eller i kombination av båda. Självklart visar inte en vy alla delar av modellen och en modell kan ha mer än en vy

Kontrollern

Kontroller hanterar all kommunikation mellan din modell och vy. I en typisk webbapplikation så är metoderna anropade av användaren när en sida är laddad eller när en knapp blir tryckt. Om nödvändigt så uppdaterar kontroller modellen och sedan returnerar en vy (eller en handling, men mer om det senare).

Uppkomsten av MVC

Efter att ha blivit introducerat under 1970-talet har inte MVC mönstret fått uppmärksamhet på 30 år. Tidiga webbspråk såsom Perl, PHP och ASP Classic fokuserade inte riktigt på designmönster, inte ens lanseringen av ASP.NET hade inte integrerat det. Självfallet kan du applicera MVC tekniker i dina projekt men ingen av dem populära ramverken uppmuntrade det på något sätt.

Fast i 2004 så var Ruby on Rails ramverket släppt, vilket var ett webbutvecklings ramverk baserat på språket Ruby med stark inspiration från MVC mönstret. Många personer trodde att detta skulle sätta fokus tillbaka på MVC och kort därefter släpptes många PHP ramverk, som centrerade kring MVC mönstret. Allt detta gjorde MVC mönstret väldigt populärt, vilket förmodligen är varför Microsoft bestämde sig för att göra en implementation av det för deras .NET ramverk, detta inkluderade ett massivt verktygs support i deras Visual Studio IDE. ASP.NET MVC släpptes 2007, men den sista versionen såg inte dagens ljus först 2009.

I dem kommande kapitlen kommer vi kolla djupare i vad ASP.NET MVC är om och jämföra den med alternativen, främst ASP.NET WebForms.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!